Ψυχοθεραπεία

Είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ή σε έναν άνθρωπο και μια ομάδα. Είναι μια διμερής σχέση, στην οποία το ένα μέρος έρχεται να βοηθηθεί για δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει (κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, άγχος, θυμός, προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους, έλλειψη αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης, προβλήματα εξαρτήσεων κ.α.) και το άλλο συμφωνεί να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Η σχέση αυτή διέπεται από έναν κώδικα δεοντολογίας που διασφαλίζει κυρίως τον θεραπευόμενο. Ο κώδικας αυτός αφορά διάφορα θέματα, όπως ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια του ασθενούς/πελάτη (ανάλογα με τη θεωρητική τοποθέτηση του θεραπευτή), η εχεμύθεια των πληροφοριών που παρέχει ο θεραπευόμενος (ιατρικό απόρρητο), καθώς και η σωστή ενημέρωσή του, τόσο για θέματα οικονομικών και άλλων υποχρεώσεών του ως προς τη θεραπευτική ώρα.

Ψυχοθεραπευτής και θεραπευόμενος πρέπει να συμφωνήσουν στο στόχο, πράγμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της ψυχοθεραπείας. Γενικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε σα στόχο την επίτευξη-μέσα από τη σχέση των δύο μερών-του αρχικού αιτήματος για το οποίο προσήλθε για θεραπεία ο θεραπευόμενος.

Πέρα από τις συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής, έχει διαπιστωθεί ότι η επιτυχία της ψυχοθεραπείας βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Έτσι ο στόχος της αλλαγής επιτυγχάνεται μέσω της επίδρασης του θεραπευτή στον θεραπευόμενο, με τον οποίο έχει αναπτυχθεί μια κοντινή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ο Ψυχοθεραπευτής είναι ένα άτομο που, μέσω της εκπαίδευσής και της προσωπικής δουλειάς, μπορεί να ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να εκφράσει ελεύθερα και τα πιο βαθιά του συναισθήματα, τους φόβους, τις εμπειρίες, τα προβλήματα και τις σκέψεις, χωρίς να τον κρίνει ή να τον απορρίπτει. Χρειάζεται να μπορεί να δείξει κατανόηση, ευαισθησία και ενσυναίσθηση στο πρόβλημα του θεραπευόμενου.

Ο Ψυχοθεραπευτής είναι ένα άτομο που δε χάνει τα όρια του και δεν εμπλέκεται συναισθηματικά στο πρόβλημα (όπως ο φίλος ή ο συγγενής). Έτσι παραμένει αντικειμενικός και μπορεί να προσδιορίζει το πρόβλημα του θεραπευόμενου πιο καθαρά. Έχει επίσης την ικανότητα να χτίζει μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τον θεραπευόμενο.

Για την επιτυχία της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είναι σημαντική η σύμπνοια των προσωπικοτήτων των δύο ατόμων ή μια κοινή τους ενσυνείδητη απόφαση να συμπράξουν σε αυτή την περιπέτεια.

Ο θεραπευόμενος είναι ένα άτομο ή ένα σύστημα (οικογένεια/ζευγάρι) που επιζητά βοήθεια από έναν ειδικό και κατά συνέπεια τον προσεγγίζει με συγκεκριμένο στόχο. Έχει βέβαια και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως να είναι ειλικρινής και να παραμένει συνεπής στο ραντεβού του και στην αμοιβή του θεραπευτή του.

Γεωργαντά Ευγενία (2003)  » Τι είναι ψυχοθεραπεία»  Εκδόσεις Π. Ασημάκης και Ε. Γεωργαντά