Θυμός

Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό και ανθρώπινο συναίσθημα. Μπορεί, ωστόσο, να γίνει ένα διαβρωτικό συναίσθημα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη ψυχική και σωματική μας υγεία. Πολλές φορές δυσχεραίνει την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στη ζωή μας και διαστρεβλώνει την εικόνα που υιοθετεί κάποιος για την πραγματικότητα, δυσκολεύει τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικά υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Συχνά δεν του δίνουμε την πρέπουσα προσοχή. Πολλές φορές «κάτω» από τον θυμό κρύβεται μελαγχολία, κατάθλιψη και άγχος. Άλλες φορές αποτελεί σύμπτωμα κάποιας παθολογικής διαταραχής.